Locatie

Locatie

Haags Montessori Lyceum (HML)

We zijn blij dat we voor dit evenement gebruik kunnen maken van het prachtige gebouw van het Haags Montessori Lyceum (het HML) aan de Nassau Bredastraat 5 in Den Haag. De school ligt in het Benoordenhout aan de rand van het stadscentrum en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is bovendien voldoende parkeergelegenheid. Het HML is een bij-vriendelijke school: op het dak van de school staan bijenkasten.

De opening, de tentoonstelling en de markt worden gehouden in de grote, lichte centrale hal van de school. Deze hal wordt omgeven door een galerij op de eerste en tweede etage, waardoor je de installaties en de raatvormige markopstelling goed kunt overzien. Alle faciliteiten die voor het evenement nodig zijn zoals lokalen, een keuken, een beamer, meubilair, etc. zijn door de school beschikbaar gesteld.

Sociale stage

11 HML-leerlingen zullen bij Stichting De Kunstraat hun sociale stage doen en kunnen worden ingezet voor het evenement. Zij gaan onder andere buurtbewoners activeren om de buurt bijvriendelijk te maken, en zullen op de dag zelf helpen bij bijvoorbeeld de workshops en de lezingen. Door de leerlingen bij Ode aan de Bij te betrekken worden zij bewuster gemaakt van hun leefomgeving. Dit bewustzijn kunnen zij doorgeven, hetgeen een van de doelen is van dit evenement. De cirkel is dan weer rond.